Opóźnienie w dostawie towaru. Co robić?

co robić w przypadku opóźnienia w dostawie?

Towar w drodze, wszystkie szczegóły przewozu ustalone, a tu nagle – z różnych przyczyn – mamy opóźnienie. Taki scenariusz jest znany niejednej firmie transportowej. Co zrobić, jeśli zdarzy się nie zdążyć na czas ze zleceniem, kto ponosi za to odpowiedzialność i jakie ewentualne kary grożą przewoźnikowi?

Niedotrzymanie umówionego terminu jest dla firmy przewozowej problematyczne. Oprócz tego, że można otrzymać łatkę przedsiębiorcy niegodnego zaufania, niezadowolony klient więcej nie skorzysta z naszych usług i pójdzie do konkurencji. Kwestie wizerunkowe to jedna strona medalu. Drugą stanowią wszelkie kary pieniężne, jakie w niektórych przypadkach trzeba będzie zapłacić za postępowanie niezgodne z umową

Opóźnienie w dostawie a prawo przewozowe

Prawo przewozowe przewiduje dwa rodzaje opóźnień, czyli dotarcia z dostawą po określonym terminie:

  • zwłokę – opóźnienie zawinione (należy się odszkodowanie),
  • zwykłe opóźnienie.

Przewoźnik transportu opóźnionego, w którym przez zwłokę zaistniała szkoda poza towarem (np. straty finansowe osoby zamawiającej ten transport), jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za opóźnienie w wysokości dwukrotnej wartości stawki, czyli kwoty przewoźnego. Jeśli jednak oprócz tego ma miejsce szkoda towaru (np. zepsucie się produktów spożywczych), która wyniknie na skutek zawinionego opóźnienia, przewoźnik może zapłacić dodatkową karę.

opóźnienie w dostawie towaru

Konwencja CMR o opóźnieniach w dostawie

Konwencja CMR, czyli jeden z podstawowych dokumentów regulujących transport międzynarodowy również określa, kto i w jakich sytuacjach jest odpowiedzialny za opóźnienie w dostawie. Według tego dokumentu o odszkodowanie za opóźnienie może się ubiegać osoba uprawniona, która jest w stanie udowodnić zaistnienie szkody. O opóźnieniu mówimy w dwóch sytuacjach, w zależności od zapisów z umowy:

  • kiedy towar nie zostaje dostarczony w terminie przewidzianym przez umowę;
  • jeśli umowa nie zawiera planowanego terminu dostawy, wówczas bierze się pod uwagę czas, jaki w normalnych warunkach przeznaczyłby na transport „staranny przewoźnik”. Przywiezienie towaru po tym okresie jest jednoznaczne z opóźnieniem w dostawie.

Te dwie sytuacje oznaczają, że za opóźnienie odpowiedzialny jest przewoźnik. Jednak by doszło do obciążenia go karą odszkodowawczą, zamawiający musi zgłosić na piśmie poniesienie szkody związanej z danym opóźnieniem. Pismo takie musi zostać złożone w ciągu 21 dni od otrzymania transportu i dopiero w takiej sytuacji można domagać się odszkodowania od przewoźnika, które jednak nie może przewyższać wartości towaru przewożonego. 

Przewoźnicy, którzy cenią sobie jasne sytuacje, dbają o to, by w liście przewozowym znalazły się wszelkie informacje odnoszące się do czasu i terminu transportu oraz jego dostawy.

Zwolnienie z odpowiedzialności przewoźnika

Zdarzają się jednak takie sytuacje, kiedy przewoźnik nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie. Są to przypadki wyjątkowe, a należy do nich m.in.:

  • wypadek drogowy spowodowany wyłącznie z winy osób trzecich,
  • nieoczekiwana zła pogoda,
  • wojna, strajki i zamieszki,
  • blokady dróg, których nie dało się przewidzieć.

Niedopatrzenie pracowników czy wady dostępnej floty samochodowej nie są brane pod uwagę jako wyjątki i jeśli sytuacje związane z takimi przyczynami doprowadzą do opóźnienia, wedle zapisów prawa będą wyrazem szczególnej niedbałości i przewoźnik poniesie całkowitą odpowiedzialność za niedotrzymanie terminu. 

Co robić w przypadku opóźnienia?

Pierwszym krokiem jest poinformowanie zlecającego przewóz o tym, że towar nie zostanie dowieziony na czas. Możliwość stałego monitorowania procesu przewozowego jest istotna z punktu widzenia odbiorcy transportu. Druga kwestia to przeprosiny za opóźnienie w dostawie. To ważne aspekty, które choć trochę przywracają dobre imię firmie transportowej w momencie nieterminowości. Jeśli jeszcze uda się wypracować z klientem kompromis i być może zaoferować mu rekompensatę za wynikłe opóźnienie, nie nadszarpniemy zaufania w aż tak ogromnym stopniu.

Szukasz firmy transportowej, dla której opóźnienia w dostawach to temat wyłącznie do artykułu blogowego? Sprawdź ofertę usług transportowych polskiej firmy Stan Trans – przewozimy bezpiecznie i zawsze na czas!

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin