Z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy transportowe?

Branża transportowa jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, który wpływa na efektywność handlu krajowego i międzynarodowego. Jednakże firmy transportowe stoją przed wieloma wyzwaniami, które mogą wpłynąć na ich działalność i rentowność. Współcześnie te wyzwania są szczególnie istotne w kontekście dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.

Koszty utrzymania firmy transportowej

Jak w każdym biznesie, również w transporcie, liczą się pieniądze. Nic więc dziwnego, że zaczynamy właśnie od tego punktu. W kontekście finansów, które trzeba przeznaczyć na prowadzenie firmy transportowej, należy wziąć pod uwagę szczególnie trzy aspekty stanowiące swego rodzaju wyzwania biznesowe:

  • Duże koszty. Firmy transportowe muszą radzić sobie z niestabilnymi cenami paliw, rosnącymi kosztami personalnymi i operacyjnymi, które często nie mogą być w pełni przeniesione na klientów.
  • Inwestycje w technologię. Firmy transportowe stoją przed koniecznością inwestycji w nowe technologie, takie jak pojazdy niskoemisyjne. Jednak ograniczona dostępność na rynku takich samochodów, ich wysoka cena i sceptycyzm przedsiębiorców co do wyboru odpowiedniej technologii hamują te inwestycje.
  • Opóźnienia w spłacie należności przez klientów. To kwestia, która wynika zarówno z dosyć długich cykli rozliczeniowych, jak i braku jasnych ustaleń w umowach w tym kontekście.

Zmiany w przepisach i regulacjach

W dobie prowadzonych dyskusji na poziomie europejskim w kontekście m.in. wprowadzenia tzw. Pakietu Mobilności firmy transportowe muszą na bieżąco śledzić nowe ustalenia prawne. Wymaga to też od takich przedsiębiorstw dostosowania się do nowych wytycznych. Zmiany te mogą dotyczyć m.in. czasu pracy kierowców, warunków ich zatrudnienia oraz aspektów związanych z tachografami i dokumentacją transportową.

Wśród poruszanych tematów na arenie międzynarodowej pojawiają się też kwestie wpływu na zmiany klimatyczne. Ten obszar i związane z nim regulacje również wpływają na działalność firm transportowych, wymuszając na nich poszukiwanie rozwiązań ekologicznych i tych związanych ze zrównoważonym rozwojem. Nowe pojazdy o mniejszej emisyjności trujących gazów, zmiany w organizacji ruchu na terenie różnych państw ‒ to elementy, na które właściciel firmy transportowej musi nieustannie zwracać uwagę przy prowadzeniu własnego biznesu. 

Kwestie społeczno-gospodarcze, które wpływają na działalność firm transportowych

Cel i misja firm transportowych są dość proste: to przewożenie ładunków z punktu A do punktu B za odpowiednie wynagrodzenie finansowe. Nie pozostaje to jednak odosobnione od tego, co aktualnie dzieje się na świecie w gospodarce i polityce. Ostatnie kilka lat to doświadczenie związane z wojną w Ukrainie i jej konsekwencjami dla polskiej gospodarki, w tym dla branży TSL. Niedawny kryzys na granicy Polski z Ukrainą był wynikiem umowy UE z naszym wschodnim sąsiadem, która w zamyśle miała stworzyć lepsze warunki m.in. dla przewożonej pomocy humanitarnej w obszary dotknięte wojną. W konsekwencji działalność ukraińskich przewoźników stała się sporą konkurencją dla przewoźników polskich przez co nastąpił spadek popytu na ich usługi.

Z drugiej strony spowolnienie gospodarcze, jakie możemy zaobserwować nie tylko w Polsce, ale w i Europie, również wpływa negatywnie na kondycję firm transportowych. Prognozy wskazują na niewielki wzrost wartości sektora transportu drogowego w Europie w 2023 roku, co jednak jest znacznym spadkiem w porównaniu do poprzednich lat.

Zorganizujemy dowolny

transport w 45 minut

lub krócej

Nasz pracownik szybko przygotuje konkretną propozycję, a po jej akceptacji osobiście dopilnuje, by nic nie przeszkodziło w dostawie na umówiony czas.

Nagłe zlecenia nas nie zaskakują, bo jesteśmy dobrze przygotowani.

Niedobór kierowców

Branża transportowa zmaga się także z chronicznym niedoborem kierowców. Problem ten jest szczególnie widoczny w kontekście rosnących kosztów pracy i trudności w rekrutacji nowych pracowników.

Te wyzwania wymagają od firm transportowych elastyczności, innowacyjności i zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Tylko te firmy, które będą w stanie skutecznie zarządzać tymi wyzwaniami, utrzymają swoją konkurencyjność i będą mogły rozwijać się w przyszłości.

Mimo tego, że branża transportowa ma teraz dość wymagający czas, są osoby, które wciąż myślą o założeniu własnej działalności w tym zakresie.

Co potrzeba, żeby założyć własną firmę transportową?

Patrząc z perspektywy wyzwań, jakie stoją przed firmami transportowymi w obecnych czasach, przedsiębiorca, który zdecyduje się na rozpoczęcie pracy w tym obszarze, powinien już na wstępie zwracać szczególną uwagę na zaznajomienie się z kwestiami prawnymi z zakresu transportu. Przyda się znajomość prawa transportowego w Polsce, jak i za granicą, a także wychwytywanie pojawiających się zmian w przepisach unijnych. Ważna jest także umiejętność weryfikacji umów zleceń transportowych tak, aby nie były one przyczyną sporów na linii przewoźnik‒zleceniodawca.

Jeśli poszukujesz firmy transportowej z doświadczeniem, sprawdź naszą ofertę usług. W Stan-Trans zrealizujemy dla Ciebie przewóz rozmaitych ładunków w różne strony świata!

wyzwania stojące przed firmami transportowymi
wyzwania stojące przed firmami transportowymi

Sprawdź

pozostałe wpisy

Czym jest strefa czystego transportu?

Strefa czystego transportu (SCT) to innowacyjna inicjatywa, która zmienia oblicze miejskiej mobilności. Obejmuje specjalnie wyznaczone obszary miast, w których obowiązują restrykcyjne zasady ograniczenia wjazdu dla niektórych pojazdów. Celem wprowadzania stref […]

15/07/2024 - StanTrans_Admin

Z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy transportowe?

Branża transportowa jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, który wpływa na efektywność handlu krajowego i międzynarodowego. Jednakże firmy transportowe stoją przed wieloma wyzwaniami, które mogą wpłynąć na ich działalność i […]

25/06/2024 - StanTrans_Admin

czy warto decydować się na transport ekspresowy? Czym jest transport dedykowany?

W dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki, transport dedykowany wyłania się jako ważna usługa transportowa, która odpowiada na potrzeby szybkiej i niezawodnej dostawy. Jest to rozwiązanie dostosowane do specyficznych wymagań klientów, […]

10/06/2024 - StanTrans_Admin

Jak organizowane są spedycje transportowe?

We współczesnej rzeczywistości, w której granice państw stają się coraz łatwiejsze do przekraczania, ważną rolę odgrywa logistyka. Spedycja transportowa jest podstawą tej branży i zapewnia sprawny przepływ towarów na całym […]

07/05/2024 - StanTrans_Admin