Jakie informacje są niezbędne do zlecenia transportu?

zlecenie transportowe - jak napisać?

Jednym z ważniejszych dokumentów, jakie są potrzebne w procesie transportu krajowego lub międzynarodowego, jest zlecenie transportowe. Inaczej określa się je mianem umowy przewozowej. Dlaczego warto zadbać o jego poprawną formę i jakie informacje powinny zostać zawarte w momencie zlecania transportu? Sprawdźmy! 

Zlecenie transportowe ‒ definicja

Co to jest zlecenie transportowe? Jeśli po głowie chodzi Ci takie pytanie, spieszymy z odpowiedzią! To dokument, który ustala warunki współpracy na linii zleceniodawca ‒ przewoźnik. Z prawnego punktu widzenia nie ma obowiązku utworzenia zlecenia transportowego w formie pisemnej, na papierze. Umowa przewozowa może być zawarta ustnie, w treści maila czy na komunikatorze, a nawet w programie elektronicznym do obsługi zleceń transportowych. Warto jednak pamiętać, że wszelkie umowy zawiera się na „trudne czasy”, kiedy to dochodzi do sytuacji egzekwowania rozmaitych roszczeń po jednej lub obu stronach danej usługi. Doświadczenie pokazuje, że dobrze jest zadbać o pisemną formę zlecenia transportu na tzw. wszelki wypadek. Wówczas jasno sprecyzowane warunki pozwalają szybko rozwiązać spory, ponieważ liczy się tylko to, co zostało uwzględnione w umowie.

Kto wystawia zlecenie transportowe?

Poprawnie wystawiony dokument może przydać się każdej ze stron procesu transportowego ‒ i zleceniodawcy i przewoźnikowi, więc obu stronom powinno zależeć na dopilnowaniu poprawności w wystawianiu tego dokumentu. Nie ma więc reguły co do tego, kto częściej wychodzi z propozycją zawarcia takiej umowy.  

Jak napisać zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe, by można je poważnie traktować, powinno zawierać kilka ważnych elementów. Oprócz danych kontaktowych obu stron podpisujących umowę przewozu znajdą się w niej dane, będące odpowiedzią na poniższe pytania.

Co przewozimy?

Kwestia najbardziej istotna to opis ładunku, określenie rodzaju, ilości, wagi i innych cech opisujących i pozwalających łatwo określić, co jest przedmiotem zlecenia.

Gdzie załadujemy i rozładujemy towar?

Sprecyzowanie miejsca załadunku, a także rozładunku towarów to ważne informacje z perspektywy zlecenia transportowego.

Ile czasu zajmie nam transport?

Kolejna ważna kwestia to wpisanie danego transportu w ramy czasowe. Dzięki temu przewoźnik wie, ile czasu maksymalnie może transportować towar, z kolei zleceniodawca od razu może się dowiedzieć, kiedy najpóźniej jego towar znajdzie się w miejscu docelowym.

Ile to kosztuje?

Odpowiedź na to pytanie to ważne ustalenie dla obu stron. Wysokość wynagrodzenia i kwestie finansowe powinny być z góry jasno sprecyzowane.

Sytuacje kryzysowe, informacje specjalne ‒ czyli co jeszcze warto umieścić w zleceniu transportowym?

Powyższe informacje to podstawowa baza, bez której zlecenie transportowe może okazać się mało przydatne w momentach konfliktowych. Bazę tę oczywiście warto rozszerzyć w zależności od potrzeb obu stron zlecenia. W umowie przewozu można zawrzeć ustalenia dotyczące kwestii związanych ze specjalnym zabezpieczeniem przewożonego ładunku czy wątek jego ubezpieczenia. Poza tym różne przygody mogą spotkać nas i nasz transport po drodze. Nie wszystko jest się w stanie przewidzieć. Warto więc omówić kwestię odpowiedzialności za towar oraz poruszyć temat obowiązujących kar umownych.

Zlecenie transportowe ‒ gotowy wzór

Dla osób, które chcą zobaczyć, jak może wyglądać przykładowe zlecenie transportowe, przygotowaliśmy gotowy formularz. Taki dokument wystarczy wypełnić według przewidzianych rubryk i umowa przewozowa gotowa!

Z firmą transportową Stan Trans zajedziesz daleko!

Jesteśmy w branży od ponad dwudziestu lat. Organizujemy rozmaite transporty zarówno w kraju, jak i poza jego granicami: drobnicowe, samochodami nienormatywnymi, a nawet produktów niebezpiecznych. W naszej ofercie z pewnością znajdziesz usługę, która spełni Twoje oczekiwania. Bardzo chętnie przyjmiemy stałe zlecenie transportowe ciężarowe. Skontaktuj się zatem z naszym konsultantem, otrzymaj szybką wycenę i zleć nam przewóz Twoich towarów!

umowa przewozowa - co zawiera?
umowa przewozowa – co zawiera?

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin