Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru?

odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru

Główne zadanie przewoźnika polega na dostarczeniu przesyłki z punktu A do punktu B, przy zachowaniu ustaleń czasowych oraz w nienaruszonym stanie. Z pozoru prosta misja może w pewnych warunkach okazać się nie lada wyzwaniem. Co może się wydarzyć, jeśli odbiorca zauważy, że odbierany przez niego ładunek jest uszkodzony albo – co też nie należy do przyjemnych doświadczeń – w ogóle zaginął podczas podróży?

W tym miejscu, w wielu aktach prawnych z zakresu transportu drogowego towarów, znajdujemy kluczowe sformułowanie: odpowiedzialność przewoźnika. 

Odpowiedzialność przewoźnika za towar

Na krajowym rynku przewozowym przyjmuje się, że – zgodnie z art. 65. prawa przewozowego – przewoźnik odpowiada za „utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki”, która znajduje się pod jego opieką, czyli od momentu przejęcia jej od nadawcy do chwili wydania odbiorcy. O odpowiedzialności przewoźnika pisze się nie tylko w prawie przewozowym, ale i w konwencji CRM. Według 17. art. tego międzynarodowego dokumentu „przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem”. 

Czy zatem może zdarzyć się sytuacja, w której przewoźnik będzie zwolniony ze wspomnianej odpowiedzialności za uszkodzony towar? Jak najbardziej. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki.

Przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności za uszkodzenie towaru 

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie drogowym za powstałe uszkodzenia ładunku może nie zostać wyegzekwowana w kilku przypadkach. Przewoźnik w momencie załadunku jest zobowiązany do skrupulatnego sprawdzenia towaru, jaki jest przez niego przyjmowany: liczby sztuk, wagi czy jakości. Jeśli jednak nie może zweryfikować, w jakim stanie znajduje się towar schowany w zaplombowanych przez nadawcę opakowaniach, w razie wystąpienia uszkodzenia nie będzie za to odpowiedzialny, gdyż mógł przyjmować już uszkodzoną przesyłkę. Warunkiem jest dostarczenie ładunku, który z zewnątrz będzie wyglądał na nienaruszony.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy przewoźnik od razu zauważy uszkodzenia w przyjmowanych paczkach, np. pogniecione opakowania. Przewoźnik nie będzie odpowiadał za uszkodzenia również w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej (kataklizmy, zamieszki wojenne), niewłaściwego doboru środka transportu do przewożonych towarów, którego dokonał nadawca (np. w sytuacji, kiedy towar wymaga przewozu w chłodni, ale zleceniodawca tego nie zaznaczył), naturalnych cech towaru (wycieki, wysychanie, zaatakowanie przez organizmy żywe: robaki, gryzonie itp., tendencja do szybkiego psucia).

Jak widać, jest wiele sytuacji, w których przewoźnik nie musi ponosić odpowiedzialności za przewożony towar. Szkopuł tkwi jednak w tym, że to przewoźnik musi udowodnić, że nie jest odpowiedzialny za daną sytuację. 

List przewozowy gwarantem niewinności

Dzięki systematycznemu i właściwemu uzupełnianiu listu przewozowego przewoźnik może zdjąć ze swoich barków brzemię odpowiedzialności za każdą uszkodzoną przesyłkę. Jakie informacje zawiera list przewozowy? W dokumencie tym powinny znaleźć się wszystkie ustalenia procesu przewozowego, ale także wszelkie wątpliwości, jakich przewoźnik nabierze podczas przyjmowania i weryfikacji towaru. Jeśli nie zaznaczy on, że nie było fizycznej możliwości sprawdzenia ładunku, to będzie to później trudno udowodnić w razie wykrycia uszkodzenia przesyłki.

Odpowiedzialność za przewóz towarów, zarówno w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym, z reguły spoczywa na przewoźniku. Istnieją jednak odstępstwa od tej zasady, które muszą zostać udowodnione właśnie przez niego. Ustalenia i umowy ustne nie spełnią tutaj warunku dowodowego, stąd tak ważną rolę pełni list przewozowy. Jeśli przewoźnikowi nie uda się wykazać swojej niewinności, będzie on obciążony odszkodowaniem, którego wysokość może obejmować nie tylko wartość utraconego ładunku, ale i związane z tym, poniesione przez zleceniodawcę, straty oraz koszty przewozowe.

W firmie Stan Trans dbamy o to, by zarówno klient, jak i przewoźnik mieli zabezpieczone swoje interesy  Z nami przewozisz swoje przesyłki szybko i bezproblemowo! Sprawdź naszą ofertę, a jeśli masz jakieś pytania – skontaktuj się z naszym konsultantem. 

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin