Kiedy przewoźnik może odmówić załadunku?

Kiedy przewoźnik może odmówić załadunku?

W momencie podjęcia decyzji o transporcie krajowym lub międzynarodowym przesyłki trzeba mieć świadomość, że istnieje szereg czynników, które mogą sprawić, że przewoźnik odmówi załadunku naszego towaru. Kiedy i dlaczego tak się stanie? W tym artykule przedstawiamy takie okoliczności, by pomóc Ci lepiej rozumieć stanowisko przewoźnika.

Kto odpowiada za załadunek towaru na samochód?

Jeśli umowa przewozowa nie zawiera innych zapisów, to co do zasady za prawidłowy załadunek towaru jest odpowiedzialny nadawca. Odpowiedzialność przewoźnika za bezpieczny przewóz towarów obliguje go do dokładnego sprawdzenia, w jakim stanie znajduje się przyjmowany przez niego ładunek. Jeśli przewoźnik zauważy pewne nieprawidłowości, może odmówić wykonania zlecenia i nie odbierze załadunku. Jakie są tego dokładne przyczyny?

1.Brak właściwego opakowania

Kluczowe dla bezpiecznego transportu jest odpowiednie przygotowanie i opakowanie przewożonych towarów. Jest to istotne dla przewozu tej konkretnej przesyłki – w trosce o minimalizację ryzyka jej uszkodzenia, ale też bezpiecznego transportu innych przesyłek znajdujących się w tym samym pojeździe.  

2. Przesyłka jest niezgodna z przepisami

Przewoźnicy są zobowiązani do przestrzegania rozmaitych przepisów dotyczących transportu. Każda przesyłka, która narusza zasady przewozowe, może nie zostać przyjęta przez przewoźnika. W szczególności warto zapoznać się z regulaminem transportu towarów niebezpiecznych i w przypadku takiego zlecenia należy koniecznie poinformować firmę przewozową o rodzaju przewożonego ładunku.

odmowa załadunku towaru

3. Towar przekracza zdolność ładunkową pojazdu

Wszystkie pojazdy dostępne we flocie danej firmy transportowej mają określone parametry i wymogi co do wielkości, wymiarów czy wagi towaru, jaki można załadować na dany samochód. W przypadku przekroczenia tych ustaleń, przewoźnik jak najbardziej może odmówić załadunku, gdyż nie będzie on zgodny z zasadami bezpiecznego transportu.

4. Nieodpowiednie znakowanie lub jego brak

Właściwa identyfikacja przesyłek i ich dystrybucja jest uzależniona od odpowiedniego przygotowania etykiet i oznaczenia przewożonych towarów. Prawidłowe znakowanie to jeden z czynników bezpiecznego transportu, ale i braku późniejszych pomyłek przy wydawaniu towaru odbiorcom w miejscach docelowych.

5. Brak wymaganych dokumentów

W zależności od wybranego rodzaju transportu mogą nas obowiązywać inne zestawy potrzebnych dokumentów. Jeśli nadawca nie dopełni tego rodzaju formalności, a przy jego przesyłce zabraknie np. dokumentów celnych, niezbędnych certyfikatów czy zaświadczeń, przewoźnik odmówi załadunku. Dokumentacja jest ważna z perspektywy wykonania prawidłowego wykonania całego procesu przewozowego, dostarczenia przesyłki we właściwe miejsce, ale i bywa przydatna w momencie rozstrzygania kwestii spornych dotyczących nieprawidłowości związanych z transportem.

6. Brak zapłaty

Zgodnie z umową nadawca jest zobowiązany do uregulowania płatności za transport lub do przedstawienia dokumentów gwarantujących zdolność do opłacenia zlecenia. Brak płatności jest ważną przyczyną, z powodu której przewoźnik może odmówić załadunku towaru.

Dlaczego warto zadbać o prawidłowy załadunek?

Załadunek i rozładunek towarów to ważne elementy w procesie całego transportu międzynarodowego, ale i lokalnego. Warto pamiętać, że przewoźnicy odmawiają przyjęcia załadunku głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozowi, ale i dlatego, że chcą pracować w zgodzie z obowiązującym prawem. Istotne jest dla nich również zagwarantowanie wysokiej jakości oferowanych usług. Kiedy nadawca zrozumie, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie towaru do transportu, zminimalizuje ryzyko odmowy załadunku. 

Współpracuj z firmą transportową Stan Trans!

Poszukujesz jasnych warunków współpracy, konkretnych informacji na temat wymagań w transportowaniu Twoich przesyłek? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Szczegółowo omówimy Twoje zlecenie i już niebawem Twoje ładunki bezpiecznie dotrą do odbiorcy!

odmowa załadunku towaru
załadunek towaru

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin