Transport ADR – co to jest?

Transport ADR

W branży transportowej mamy do czynienia z różnymi ładunkami. Niektóre z nich nakładają na przewoźników szczególne wymagania formalne, które mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednym z takich przypadków jest transport ADR, który również realizuje nasza firma transportowa.

Co to jest transport ADR?

ADR to międzynarodowa umowa regulująca zasady przewozu ładunków niebezpiecznych. Została ona sporządzona w Genewie w 1957 roku, natomiast w Polsce ratyfikowano ten dokument w 1975 roku. Sama konwencja jest systematycznie aktualizowana co dwa lata.

Transport ADR zakłada zatem przewóz towarów niebezpiecznych, który jest regulowany specjalnymi przepisami. 

Co jest towarem ADR?

Umowa ADR reguluje kilka istotnych kwestii, między innymi to, jakie towary niebezpieczne mogą pojawić się w transporcie drogowym. Z uwagi na rodzaj stanowionego zagrożenia są one podzielone na kilka klas, o których szczegółowo można przeczytać w specjalnej broszurze, dostępnej na stronie rządowej.

W skrócie rzecz ujmując, ADR obejmuje transport odpadami niebezpiecznymi, amunicją, bronią, związkami chemicznymi, paliwem, gazami, środkami trującymi, żrącymi itd. 

Wymagania w transporcie ADR

Podczas transportu ADR firma przewozowa powinna zapewnić odpowiedni pojazd lub zespół pojazdów, które wezmą udział w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Według konwencji pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton powinny mieć włączoną blokadę prędkości na maksymalnie 90km/h, a oprócz tego sprawny układ hamulcowy. 

Pojazdy transportujące ADR mają też mieć sprzęt awaryjny, czyli gaśnice, trójkąty ostrzegawcze (minimum dwa), klin do podkładania pod koła, latarki, odzież ochronną itp. Dodatkowo, w zależności od rodzaju przewożonego ładunku, zaleca się zapewnienie środków ostrożności, takich jak np. środki ochrony dróg oddechowych.

W szoferce kierowcy powinny także znajdować się wszystkie potrzebne dokumenty: zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje kierowcy, dokumenty i zezwolenia przewozowe. Do tego zestawu należy dodać instrukcje pisemne dla kierowcy. Są to spisane reguły postępowania w razie wypadków, uwzględniające właściwości fizyczno-chemiczne przewożonego towaru. Z treścią tych informacji przewoźnik powinien móc się zapoznać już na etapie zlecania przewozu, aby przygotować pojazd do wytycznych z instrukcji. Wersję pisemną powinien natomiast otrzymać maksymalnie w czasie załadunku towaru.

Każdy pojazd, który będzie przewoził ładunki ADR, musi posiadać świadectwo dopuszczenia do przewozu określonych towarów niebezpiecznych. Dokument ten wyrabia się na podstawie specjalnego przeglądu technicznego w okręgowej stacji kontroli pojazdów lub badania realizowanego przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego. Świadectwo dopuszczenia jest ważne maksymalnie rok, a koszt jego wydania to 175 zł.

Czy każdy może przewozić towary ADR?

Zgodnie z przepisami transportu ADR do przewożenia tego rodzaju towarów niezbędne jest posiadanie specjalnego zaświadczenia. Można je uzyskać w drodze przeszkolenia w stopniu początkowym (jeśli o taki dokument staramy się po raz pierwszy) lub doskonalącym (jeżeli odnawiamy ważność zaświadczenia), a następnie zdania egzaminu. Ważność wyrobionego certyfikatu kończy się po upływie 5 lat od dnia egzaminu, stąd konieczność aktualizowania kursu.

Wśród innych wymogów, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o posiadanie udokumentowanych uprawnień w kwestii transportu towarów niebezpiecznych jest spełnienie warunków, jakie są stawiane względem kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz ukończenie 21. roku życia (wyjątkiem są kierowcy pojazdów Sił Zbrojnych RP).

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin