Ubezpieczenie przewoźnika – najważniejsze informacje

co to jest ocp przewoźnika

Od momentu przejęcia towaru do wydania go jego odbiorcy może się sporo wydarzyć. Za ładunek i to, co się z nim dzieje, jest w tym czasie odpowiedzialny przewoźnik. Wskutek różnych nieprzewidzianych sytuacji może się zdarzyć, że transport towaru nie zostanie dostarczony na miejsce tak, jak to było zaplanowane. Na takie okazje, warto by przewoźnik był ubezpieczony i posiadał OCP.

Czym jest OCP?

Rozwinięcie skrótu OCP jest dość proste. Dotyczy on pewnego rodzaju ubezpieczenia od odpowiedzialność cywilnej przewoźnika. Główną rolą takiej polisy jest ochrona przewoźnika przed stratami finansowymi powiązanymi z brakiem należytego wykonania umowy przewozowej. 

Usługa przewozu jest traktowana za niewłaściwie zrealizowaną, kiedy przewożony towar zaginie, zostanie skradziony czy też powstaną w nim uszkodzenia w trakcie transportu lub przeładunku. Przewóz może również nie zostać zrealizowany w ogóle i w takich przypadkach posiadanie OCP także będzie przydatne.

ubezpieczenie przewoźnika ocp
ubezpieczenie przewoźnika ocp

OCP – czy jest dla przewoźnika obowiązkowe?

OCP dla przewoźnika jest zupełnie dobrowolne. Jednak posiadanie takiego ubezpieczenia daje szereg korzyści. Niewątpliwie najważniejszą z nich jest możliwość uzyskania odszkodowania w sytuacji kryzysowej. To daje przedsiębiorcy prowadzącemu firmę przewozową szansę na utrzymanie ciągłości finansowej w jego działalności. Trzeba pamiętać, że szkody pieniężne wynikłe z niewykonania umowy przewozowej mogą być naprawdę bardzo wysokie. Posiadanie ubezpieczenia przewoźnika OCP to również sygnał dla naszych partnerów biznesowych, który wyraźnie informuje, że znajdujemy się w branży nie od dziś i poważnie traktujemy naszą pracę. 

Ubezpieczenie przewoźnika do licencji

Posiadanie OCP nie jest co prawda obowiązkowe, ale jeśli przewoźnik stara się o licencję transportową, to jednym z obowiązków jest potwierdzenie zdolności finansowej. Wówczas polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej zawodu przewoźnika drogowego stanowi jedną z możliwości na wypełnienie wymogów przez starającego się o licencję. 

Warto mieć na uwadze, że starty wynikłe z nienależytego wykonania przewozu mogą być w niektórych przypadkach tak wysokie, że perspektywa ewentualnych długów i niewypłacalności firmy, skłania przewoźników do wykupienia OCP.

Co obejmuje polisa OCP w transporcie krajowym?

W standardowym zakresie ubezpieczenia przewoźnika OCP znajdziemy kilka kluczowych punktów dotyczących ochrony:

  • przed nienależytym wykonaniem usługi przewozowej,
  • w przypadku niewykonanie umowy przewozu,
  • w przypadku kradzieży towaru,
  • przy niezgodności z zaplanowanymi terminami w umowie przewozu,
  • w momencie uszkodzenia przewożonego towaru lub jego zniszczenia.

Niektórzy ubezpieczyciele posiadają w swoich usługach dodatkowe opcje, które rozszerzają podstawowy zakres obowiązującej polisy. W takich sytuacjach można np. rozbudować swoje ubezpieczenie o kwestie związane z przewozem leków, towarów niebezpiecznych ADR, zwierząt i innych szkód, które mogą mieć miejsce, a których podstawowe OCP nie obejmuje. W każdej sytuacji dobrze jest przyglądnąć się swojej polisie i sprawdzić, co dokładnie mamy w niej zagwarantowane, a czego być może realnie jeszcze potrzebujemy.

Kiedy OCP nie ma mocy prawnej?

Ustalając ramy obowiązywania ubezpieczenia OCP, dobrze jest też zwrócić uwagę na listę sytuacji, w których dana polisa nie będzie mieć zastosowania. Wśród najczęściej występujących okoliczności pojawia się:

  • transport towaru w państwie, w którym OC przewoźnika nie ma mocy prawnej,
  • uszkodzenia pojazdów,
  • niedostosowanie się przewoźnika do zasad BHP, w tym czasu pracy kierowców,
  • łamanie przepisów prawa przewozowego, np. brak uprawnień osoby kierującej pojazdem.

Czasem przewoźnicy zastanawiają się, czy tradycyjne OC – które jest obowiązkowe i znają je wszyscy kierowcy – wystarczy. Ubezpieczenie przewoźnika OPC może się jednak okazać niezbędne do prowadzenia działalności w branży transportowej. Mimo dobrowolności w jego wykupieniu, sporo klientów nie odważy się powierzyć swojego towaru przewoźnikowi bez gwarancji ubezpieczenia. 

Bezpieczne, szybkie i ubezpieczone przewozy możesz za to zrealizować we współpracy z firmą transportową Stan Trans. Zapraszamy do kontaktu!

co to jest ocp przewoźnika
co to jest ocp przewoźnika

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin