Przewoźnik czy spedycja?

Skoro już wiemy jak wybrać przewoźnika i jak wybrać spedycję, to nasuwa się pytanie: „Co je różni?”. Generalnie większość zakrzyknie, że przecież przewoźnik to ktoś, kto realizuje zlecenie przewozu, za pomocą własnego środka transportu – czytaj auto na własność, w leasingu, itp.. Spedycja z kolei to nie posiada własnych pojazdów, tylko oddaje zlecenie do realizacji przewoźnikowi, który opierając się na wcześniejszej teorii, takimi środkami już dysponuje.

Niestety nie jest to takie proste. Otóż o tym czy względem zleceniodawcy odpowiadamy jako przewoźnik czy jako spedycja decyduje charakter podpisanej umowy. Jeśli umowa dotyczy przewozu towaru z miejsca A do B, to mamy do czynienia z relacją zleceniodawca-przewoźnik. Natomiast jeśli umowa obejmuje organizację przewozu z A do B, wówczas występuje relacja zleceniodawca-spedycja. Różnica na pierwszy rzut oka nie istnieje, ale wyroku z dnia 06.10.2004 r. sygn. akt I CK 199/04 stwierdził, iż jeżeli przyjmuje się ofertę, w której mowa jest tylko o przewozie rzeczy, a żadne czynności konkludentne nie wskazują na istnienie dodatkowych postanowień umownych obejmujących usługi związane z przewozem, to umowa zawarta przez przyjęcie oferty jest stricte umową przewozu, a nie umową spedycji. I jeszcze dodajmy do tego, że czynności konkludentne to rodzaj czynności procesowych, komunikowanych przez samo zachowanie, które w konkretnej sytuacji wskazuje na istotę czynności.

Proste, jasne i… podejrzewam, że większość już się zgubiła. Dodając do tego, że większość umów w branży to dogadanie się na przysłowiową gębę, z grającą pierwsze skrzypce stawką, to mamy spory problem. Ale, ale co to oznacza dla zleceniodawcy? Przecież go to do końca nie obchodzi, kto mu przewiezie ten ładunek. Generalnie mogę się z tym zgodzić. Problem natomiast pojawia się, gdy zdarzy się sytuacja w której musimy skorzystać z osłony ubezpieczenia. I tu zaczynają się schody, które mogą być bardzo drogie.

Klient zleca wykonanie usługi transportowej do podmiotu mianującego się spedycją. Spedycja owa posługuje się ubezpieczeniem OCS. Jednak charakter zawartej umowy wskazuje na relację zleceniodawca-przewoźnik! Ubezpieczenie nie jest rozszerzone o tak zwaną klauzulę OCPU (Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika Umownego) i ubezpieczyciel odmawia wypłaty ubezpieczenia. Małą kwotę od dużej firmy jeszcze wyegzekwujemy, ale przy dużej kwocie i małej firmie możesz mieć spory problem drogi zleceniodawco.

Podsumowując to co najważniejsze: zawsze sprawdźmy charakter umowy jaką zawieramy z podwykonawcą, a potem zweryfikujmy go zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi.

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin