Przewoźnik czy spedycja?

Skoro już wiemy jak wybrać przewoźnika i jak wybrać spedycję, to nasuwa się pytanie: „Co je różni?”. Generalnie większość zakrzyknie, że przecież przewoźnik to ktoś, kto realizuje zlecenie przewozu, za pomocą własnego środka transportu – czytaj auto na własność, w leasingu, itp.. Spedycja z kolei to nie posiada własnych pojazdów, tylko oddaje zlecenie do realizacji przewoźnikowi, który opierając się na wcześniejszej teorii, takimi środkami już dysponuje.

Niestety nie jest to takie proste. Otóż o tym czy względem zleceniodawcy odpowiadamy jako przewoźnik czy jako spedycja decyduje charakter podpisanej umowy. Jeśli umowa dotyczy przewozu towaru z miejsca A do B, to mamy do czynienia z relacją zleceniodawca-przewoźnik. Natomiast jeśli umowa obejmuje organizację przewozu z A do B, wówczas występuje relacja zleceniodawca-spedycja. Różnica na pierwszy rzut oka nie istnieje, ale wyroku z dnia 06.10.2004 r. sygn. akt I CK 199/04 stwierdził, iż jeżeli przyjmuje się ofertę, w której mowa jest tylko o przewozie rzeczy, a żadne czynności konkludentne nie wskazują na istnienie dodatkowych postanowień umownych obejmujących usługi związane z przewozem, to umowa zawarta przez przyjęcie oferty jest stricte umową przewozu, a nie umową spedycji. I jeszcze dodajmy do tego, że czynności konkludentne to rodzaj czynności procesowych, komunikowanych przez samo zachowanie, które w konkretnej sytuacji wskazuje na istotę czynności.

Proste, jasne i… podejrzewam, że większość już się zgubiła. Dodając do tego, że większość umów w branży to dogadanie się na przysłowiową gębę, z grającą pierwsze skrzypce stawką, to mamy spory problem. Ale, ale co to oznacza dla zleceniodawcy? Przecież go to do końca nie obchodzi, kto mu przewiezie ten ładunek. Generalnie mogę się z tym zgodzić. Problem natomiast pojawia się, gdy zdarzy się sytuacja w której musimy skorzystać z osłony ubezpieczenia. I tu zaczynają się schody, które mogą być bardzo drogie.

Klient zleca wykonanie usługi transportowej do podmiotu mianującego się spedycją. Spedycja owa posługuje się ubezpieczeniem OCS. Jednak charakter zawartej umowy wskazuje na relację zleceniodawca-przewoźnik! Ubezpieczenie nie jest rozszerzone o tak zwaną klauzulę OCPU (Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika Umownego) i ubezpieczyciel odmawia wypłaty ubezpieczenia. Małą kwotę od dużej firmy jeszcze wyegzekwujemy, ale przy dużej kwocie i małej firmie możesz mieć spory problem drogi zleceniodawco.

Podsumowując to co najważniejsze: zawsze sprawdźmy charakter umowy jaką zawieramy z podwykonawcą, a potem zweryfikujmy go zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi.

Sprawdź

pozostałe wpisy

Czym jest strefa czystego transportu?

Strefa czystego transportu (SCT) to innowacyjna inicjatywa, która zmienia oblicze miejskiej mobilności. Obejmuje specjalnie wyznaczone obszary miast, w których obowiązują restrykcyjne zasady ograniczenia wjazdu dla niektórych pojazdów. Celem wprowadzania stref […]

15/07/2024 - StanTrans_Admin

Z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy transportowe?

Branża transportowa jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, który wpływa na efektywność handlu krajowego i międzynarodowego. Jednakże firmy transportowe stoją przed wieloma wyzwaniami, które mogą wpłynąć na ich działalność i […]

25/06/2024 - StanTrans_Admin

czy warto decydować się na transport ekspresowy? Czym jest transport dedykowany?

W dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki, transport dedykowany wyłania się jako ważna usługa transportowa, która odpowiada na potrzeby szybkiej i niezawodnej dostawy. Jest to rozwiązanie dostosowane do specyficznych wymagań klientów, […]

10/06/2024 - StanTrans_Admin

Jak organizowane są spedycje transportowe?

We współczesnej rzeczywistości, w której granice państw stają się coraz łatwiejsze do przekraczania, ważną rolę odgrywa logistyka. Spedycja transportowa jest podstawą tej branży i zapewnia sprawny przepływ towarów na całym […]

07/05/2024 - StanTrans_Admin