OGRANICZENIA RUCHU W POLSCE W 2019 ROKU

W Polsce występuję dużo ograniczeń ruchu dla pojazdów powyżej DMC 12 ton: w święta państwowe, w przeddzień świąt państwowych, zakazy letnie. Osoby zajmujące się transportem drogowym w Polsce muszą o nich wiedzieć.
Aby ułatwić orientowanie się we wszystkich zakazach przygotowaliśmy ich jasny opis oraz graficzne zestawienie w formie kalendarza, które na pewno usprawni pracę osobom, których zakazy dotyczą.

ZAKAZY WYSTĘPUJĄ:

1. W dzień poprzedzający święta państwowe wyłączając 1 i 6 stycznia oraz 25 i 26 grudnia:

2. W święta państwowe od godziny 08:00 do 22:00, tj.:

1 stycznia – Nowy Rok
6 stycznia – Święto Trzech Króli (nie ma w tym dniu ograniczeń ruchu)
21 kwietnia – Niedziela Wielkiej Nocy
22 kwietnia – Poniedziałek Wielkiej Nocy
1 maja – Święto Pracy
3 maja – Święto Państwowe
9 czerwca – Zielone Świątki
20 czerwca – Boże Ciało
15 sierpnia – Wniebowzięcie
1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
11 listopada – Dzień Niepodległości
25 grudnia – Boże Narodzenie
26 grudnia – Drugi Dzień Bożego Narodzenia

3. W okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego, tj. od 28 czerwca do 1 września 2019 roku:

     1) w piątki od godz. 18:00 do 22:00,

     2) w soboty od godz. 8:00 do 14:00,

     3) w niedziele od godz. 8:00 do 22:00.

Przygotowaliśmy graficzne zestawienie wszystkich dni, w których występują ograniczenia ruchu. Wersja pdf do pobrania tutaj:  Ograniczenia ruchu w Polsce

OGRANICZENIA RUCHU NIE DOTYCZĄ:

 1. Pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
 2. Pojazdów biorących udział w usuwaniu awarii;
 3. Pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych;
 4. Pojazdów ratunkowych wykorzystywanych w przypadku klęsk żywiołowych;
 5. Pojazdów uczestniczących w akcjach humanitarnych;
 6. Pojazdów pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
 7. Pojazdów przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt;
 8. Pojazdów pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
 9. Pojazdów pracujących na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
 10. Pojazdów przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 11. Pojazdów używanych do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez;
 12. Pojazdów używanych do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 13. Pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych;
 14. Pojazdów używanych do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 15. Pojazdów pracujących w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
 16. Pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
 17. Pojazdy przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze*, stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 18. Pojazdów przeznaczonych do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
 19. Pojazdów przeznaczonych do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
 20. Pojazdów używanych do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
 21. Pojazdów używanych w transporcie kombinowanym;
 22. Pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 23. Pojazdów powracających z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski;
 24. Pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Polski;
 25. Pojazdów dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

Wyjątki wymienione w punktach od 6 do 21 dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

*ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE TO:

 1. Mięso i podroby jadalne.
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
 3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
 4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
 5. Kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowana.
 6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
 7. Owoce świeże i mrożone.
 8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
 9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
 10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
 11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
 12. Cukry i wyroby cukiernicze.
 13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
 14. Napoje bezalkoholowe.
 15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
 16. Buraki cukrowe.
 17. Ziemniaki.
 18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
 19. Podłoże uprawowe pieczarek.

DODATKOWE OGRANICZENIA RUCHU:

Warto również zaznaczyć, że istnieją ograniczenia ruchu w poszczególnych miastach Polski tj.

 1. Warszawie
 2. Ełku
 3. Łomży
 4. Wrocławiu
 5. Toruniu
 6. Poznaniu
 7. Gliwicach
 8. Nowej Soli
 9. Suwałkach
 10. Sopocie
 11. Płocku
 12. Łodzi
 13. Lublinie

Szczegóły ograniczeń można znaleźć na www.zmpd.pl.

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin