ILE MOŻNA ZROBIĆ „9-TEK” W TYGODNIU?

Pytanie zdawało by się proste, dla wielu z branży transportowej wręcz błahe, a odpowiedz wydaje się oczywista.  W rozmowach z kierowcami czy spedytorami jest to jednak jedno z najczęściej zadawanych mi pytań. Większość od razu szybko dopowiada, że wie, że trzy razy w tygodniu ale chce się upewnić.

A jak brzmi moja odpowiedz?

Odpowiadam zawsze  tak samo:

Artykuł 8 ust 4. Rozporządzenia  (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 15 marca 2006 r. (Dz.Urz. UE.L 2006 Nr102).  mówi wprost, że  „kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku”.

W tym miejscu rozmowa mogłaby się zakończyć ale…. No właśnie „ale” spełniając jeden warunek kierowca  „może zrobić  9-tek” więcej niż 3 bez narażania się na sankcje karne.

Jak to możliwe?

Zacznę od przypomnienia czym jest odpoczynek dobowy, jak go prawidłowo odbierać i kiedy występuje skrócony odpoczynek.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4  lit g) ww. rozporządzenia „dzienny okres odpoczynku” oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny dzienny okres odpoczynku” lub „skrócony dzienny okres odpoczynku”.

Czyli definicja dopuszcza dwa rodzaje odpoczynków dziennych czyli regularny i skrócony.

Jak prawidłowo je odebrać?

W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku.

Należy pamiętać, że odpoczynek musi zawierać się w 24 godzinach. Okres 24-godzinny rozpoczyna się z pierwszą zarejestrowaną czynnością kierowcy.

Wiemy już czym jest odpoczynek dzienny, jakie są jego rodzaje i jak go odebrać prawidłowo.

Wróćmy więc do definicji, a konkretnie do definicji „regularnego dziennego okresu odpoczynku”, który oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Jednak nie wszyscy wiedzą, że alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin.

W ten sposób dochodzimy do sedna. Jeśli umiejętnie zaplanujemy, między dwoma odpoczynkami tygodniowymi, odpoczynki skrócone i odpoczynki regularne dzielone, okazuje się, że „9-tkę” kierowca może odebrać więcej niż 3 razy.

Wystarczy spełnić  jeden warunek,  a mianowicie kierowca w ciągu dnia pracy robi przerwę trwającą minimum 3 godziny.

Źródło:

Aleksandra Okonowska

Ekspert transportu drogowego. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Uprawnienia Inspektora Transportu Drogowego zdobyła w 2006 r. Do 2013 r. pracowała na stanowisku inspektora transportu drogowego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku. Specjalista czasu pracy kierowców oraz kontroli firm. Od podstaw zna system elektronicznego poboru opłat, procedury dotyczące ważenia pojazdów nienormatywnych oraz przebieg postępowań administracyjnych. Prelegent szkoleń z zakresu czasu pracy kierowców, zasad wykonywania transportu drogowego oraz mocowania ładunków. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Kadr i Płac w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin