Czym jest licencja transportowa?

Czym jest licencja transportowa?

Praca w obszarze transportu wymaga od przedsiębiorców spełnienia pewnych warunków formalnych. Jednym z nich jest posiadanie ważnej licencji transportowej. Jest to dokument, który poświadcza o legalnym przewożeniu osób czy towarów w ramach prowadzonej firmy transportowej.

Licencja transportowa – czy musisz ją mieć?

Kluczowy warunek, który decyduje o tym, czy licencja ta jest niezbędna, to forma przewozów – jeśli jest zarobkowa i stanowi źródło dochodu, to jak najbardziej o licencję trzeba wnioskować. Są jednak takie sytuacje, w których dany przewóz można określić jako pomocniczy – na przykład transport pracowników lub materiałów. W takiej sytuacji dobrze jest posiadać zaświadczenie o przewozie na potrzeby własne, natomiast klasyczna licencja transportowa nie jest konieczna.

Licencja transportowa – krajowa czy międzynarodowa?

W zależności od tego, na jakim obszarze działa przewoźnik, będzie on zobligowany do posiadania właściwego dokumentu legalizującego jego działalność. Na terenie Polski wystarczy posiadanie licencji na transport krajowy, a dokładniej „licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy” bądź „zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”, które od 15 sierpnia 2013 roku zastępuje wcześniej obowiązującą licencję krajową. Wcześniejsze licencje krajowe były jednak wydawane na wiele lat, więc wiele z nich nadal obowiązuje. Wystarczającym dokumentem w transporcie krajowym będzie również licencja na transport międzynarodowy, a dokładnie „licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy”. Jest ona wystarczająca zarówno dla przewozów krajowych, jak i transportów międzynarodowych na terenie państwa UE.

Koszt licencji transportowej

Poza obszarem zastosowania główną różnicę między licencją krajową a międzynarodową dostrzeżemy w kwestiach finansowych. Cena za licencję krajową, którą wykorzystamy do transportu towarów, jest uzależniona od czasu, na jaki zostaje wydana:

  • 2-15 lat – 800 zł
  • 15-30 lat – 900 zł
  • 30-50 lat – 1000 zł.

Wydanie międzynarodowej licencji transportowej jest dużo droższe. W tym przypadku mamy dwa warianty czasowe:

  • do 5 lat – 4000 zł za licencję i 440 zł za jej wypis
  • do 10 lat – 8000 zł za licencję i 880 zł za jej wypis.

Starając się o licencję wspólnotową, należy pamiętać, że do kosztów licencji trzeba doliczyć koszt zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (1000 zł) oraz koszt każdorazowego zgłoszenia pojazdu (za pojazd: 10% wysokości ceny licencji).

Zorganizujemy dowolny

transport w 45 minut

lub krócej

Nasz pracownik szybko przygotuje konkretną propozycję, a po jej akceptacji osobiście dopilnuje, by nic nie przeszkodziło w dostawie na umówiony czas.

Nagłe zlecenia nas nie zaskakują, bo jesteśmy dobrze przygotowani.

Z powyższych zestawień wynika też, na ile lat może zostać wydana licencja transportowa. W przypadku krajowej taki dokument otrzymamy na okres od 2 do 50 lat – zgodnie z wnioskiem, natomiast licencja wspólnotowa jest wydawana na maksymalnie 10 lat. 

Licencja transportowa krok po kroku

Otrzymanie licencji transportowej wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Wniosek o licencję krajową składamy do starostwa właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, natomiast licencję międzynarodową wydaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Wśród wymagań, jakie należy spełnić, starając się o licencję w Polsce, znajdziemy:

  • odpowiednią sytuację finansową (przy pośrednictwie przewozu rzeczy należy mieć zabezpieczenie ekonomiczne w wysokości 50 000 €);
  • legitymowanie się certyfikatem kompetencji zawodowych;
  • dobrą reputację, czyli brak prawomocnych wyroków m.in. za przestępstwa skarbowe oraz związane z wykonywanym zawodem, a także brak zakazu wykonywania działalności w obszarze transportu drogowego.

Warunki, jakie należy spełnić w przypadku wnioskowania o licencję wspólnotową są bardzo podobne. Oprócz cieszenia się dobrą reputacją i posiadania kompetencji zawodowych, przedsiębiorca powinien mieć siedzibę firmy w jednym z państw członkowskich oraz wymagane zabezpieczenie finansowe (9000 € na pierwszy pojazd i 5000 € na każdy kolejny).

Zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, ich poprawne wypełnienie, wniesienie opłaty i ewentualnej opłaty skarbowej (za składanie wniosku przez pełnomocnika) w rezultacie doprowadzi do otrzymania z urzędu decyzji w terminie, który nie powinien przekroczyć miesiąca.

Brak licencji

Należy pamiętać, że licencji transportowej nie można użyczać osobom trzecim. Jest ona wydawana dla konkretnego przedsiębiorcy. Wykonywanie przewozów bez licencji wiąże się z możliwością otrzymania kary pieniężnej w wysokości nawet 12000 zł.

Skorzystaj

z szybkiej wyceny

Skontaktuj się z naszymi sprzedawcami - otrzymasz oferte w 45 minut!

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak organizowane są spedycje transportowe?

We współczesnej rzeczywistości, w której granice państw stają się coraz łatwiejsze do przekraczania, ważną rolę odgrywa logistyka. Spedycja transportowa jest podstawą tej branży i zapewnia sprawny przepływ towarów na całym […]

07/05/2024 - StanTrans_Admin

Jakie są kluczowe kwestie bezpieczeństwa w transporcie maszyn?

W firmie Stan-Trans jedną z usług w ramach transportu krajowego czy zagranicznego, jaką wykonujemy, jest transport maszyn. To dość skomplikowany proces, który wymaga szczególnej uwagi i planowania. Bezpieczeństwo jest priorytetem […]

30/04/2024 - StanTrans_Admin

drogowy transport towarów z Francji Transport na trasie Francja-Polska ‒ najważniejsze informacje

Francja, jako jeden z krajów Unii Europejskiej, wciąż znajduje się w czołówce destynacji, z którymi Polska prowadzi ożywioną relację transportową. Statystyki z rynku gospodarczego pokazują, że Francja jest naszym ważnym […]

23/04/2024 - StanTrans_Admin

Jakie są kluczowe zalety współpracy z profesjonalnym spedytorem w zakresie dostaw międzynarodowych?

W dzisiejszym, globalnym świecie, gdzie granice handlowe są coraz bardziej otwarte, transport międzynarodowy stał się niezwykle istotną gałęzią gospodarek wielu krajów. Firmy z różnych obszarów szukają sposobów na optymalizację swoich […]

09/04/2024 - StanTrans_Admin