A PO CO WAM WARTOŚĆ TOWARU?

Takie pytanie wielokrotnie padało z ust zleceniodawców usług transportowych pytanych przeze mnie o wartość towaru zleconego do transportu. A skoro takie pytanie pada regularnie to drogi zleceniodawco, śpieszę z odpowiedzią.

Wartość twojego towaru nie jest nam potrzebna do jakichś statystyk czy rozstrzygnięcia konkursu na „najdroższy towar”. Taka informacja jest nam potrzebna by zabezpieczyć twój interes. Tak, nie pomyliłem się – zabezpieczyć twój interes. Na trasie może się wydarzyć wiele rzeczy, jak na przykład wypadki, które mogą spowodować uszkodzenie lub zniszczenie towaru. Oczywiście przewoźnik będzie zobowiązany do pokrycia tych strat, pytanie tylko czy będzie w stanie zrealizować to z własnych środków, w satysfakcjonującym ciebie czasie. Najlepiej by owe roszczenie zostało pokryte z polisy Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP). I tu mamy pierwszy problem.

W przypadku realizacji usługi przewozu na terenie Polski, Art. 80 Polskiego Prawa Przewozowego mówi o tym, że w razie utraty lub ubytku przesyłki, wysokość odszkodowania nie może przewyższać wartości towaru. Jeżeli zleceniodawca przekaże do transportu towar o wartości 500 000 EUR, a przewoźnik posiada ubezpieczenie jedynie na 300 000 EUR, to mamy 200 000 EUR potencjalnego problemu. Taką różnicę będzie trzeba egzekwować bezpośrednio od przewoźnika, ponieważ osłona ubezpieczenia ma ograniczenie. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw kwota o takiej wysokości może być trudna do odzyskania.

Jeśli zaś chodzi o transport międzynarodowy, to Art. 23 Konwencji CMR ogranicza odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzony lub zaginiony towar do 8,33 SDR na 1 kg brakującej wagi brutto. Co to oznacza? To, że przewoźnik będzie zobowiązany wypłacić roszczenie zleceniodawcy, z tytułu zniszczonego lub zaginionego towaru, tylko w granicach określonych przez konwencję CMR. Lepiej zobrazuje to poniższy przykład.

Wartość towaru: 350 000 zł

Waga towaru: 5 ton

5000 kg * 8,33 SDR/kg = 41 650 SDR

41 650 SDR * 4,86 zł/SDR = 202 419 zł

Różnica 350 000 zł – 202 419 zł = 147 581 zł

Na powyższym przykładzie widać wyraźnie, że odpowiedzialność jest niższa niż faktyczna wartość towaru – u zleceniodawcy tworzy się strata! W takiej sytuacji drogi zleceniodawco, spedytor powinien zarekomendować ci ubezpieczenie CARGO. Jest to ubezpieczenie mienia klienta w transporcie, które chroni towar do pełnej wartości sumy ubezpieczenia. Dzięki CARGO moglibyśmy odzyskać różnicę wynikającą z ograniczonej odpowiedzialności.

Podsumowując drogi zleceniodawco, wartość towaru przewyższająca wysokość polisy ubezpieczeniowej przewoźnika (w transporcie krajowym) lub wartość towaru przewyższająca 8,33SDR/kg (w transporcie międzynarodowym) bez dodatkowego ubezpieczenia CARGO będzie skutkować koniecznością egzekwowania odszkodowania ze środków własnych przewoźnika (w transporcie krajowym) oraz środków własnych zleceniodawcy (w przypadku transportu międzynarodowego).  Sprawdzaj zatem zawsze wartość swojego towaru i zapoznaj się z wysokością OCP przewoźnika zanim zlecisz mu transport aby twój towar był w transporcie w pełni zabezpieczony.

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin