Zentrale


Stan-Trans Wojciech Staniek

ul. Wąwozowa 34B
31-752 Kraków

NIP: PL6391411229
REGON: 356715051

tel.: +48 12 684 11 65
fax: +48 12 684 10 20

lp.moc.snartnats@oruib

Stan-Trans Kraków Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 34B
31-752 Kraków

NIP: PL6783164323
REGON: 366074762
KRS: 0000652666
Kapitał zakładowy.: 100 000 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel.: +48 12 684 11 65
faks: +48 12 684 10 20

lp.moc.snartnats@oruib

Filiale


Łódź

ul. Nowy Świat 58A
92-315 Łódź

tel. +48 42 672 39 12
fax. +48 42 672 26 95

lp.moc.snartnats@zdol

Warszawa

tel.: +48 12 684 11 65

lp.moc.snartnats@awazsraw